DU HỌC

Du Học Cùng 012 Global

Chương Trình Trung Học Phổ Thông
General Certificates of Secondary Education

Chương trình GCSE là Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tại Anh Quốc.

 Học sinh từ 12 đến 15 tuổi sẽ theo học chương trình GCSE để chuẩn bị cho kỳ A Level (17-18 tuổi).

Xem Thêm
Chứng chỉ Sư phạm sau Đại học
Postgraduate Certificate in Education

Chương trình GCSE là Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tại Anh Quốc.

 Học sinh từ 12 đến 15 tuổi sẽ theo học chương trình GCSE để chuẩn bị cho kỳ A Level (17-18 tuổi).

Xem Thêm
Chương trình dự bị đại học
International Foundation program

Chương trình Dự bị Đại học dành cho sinh viên quốc tế.

 Học sinh đã hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 từ 17 tuổi trở lên có thể tham gia khóa dự bị đại học.

Xem Thêm
Chương trình A Level
Advanced Level

Chương trình A Level là chương trình học quốc tế kéo dài 2 năm

 Dành cho các học sinh từ 15 đến 18 tuổi (tương đương chương trình lớp 11 và 12 tại Việt Nam).

Xem Thêm

Các đối tác của 012 Global