DU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC TẠI ANH QUỐC

BỨT PHÁ ĐỂ THÀNH CÔNG
Chương trình

Dự bị Đại học - Foundation

student_life_music

Chương trình dự bị đại học- Foundation là gì?

Chương trình Dự bị Đại học dành cho sinh viên quốc tế (International Foundation program)
là chương trình kéo dài 1 năm được thiết kế cho các học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện tham gia các khóa học cử nhân ở một trường đại học nhất định.Học sinh đã hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 từ 17 tuổi trở lên có thể tham gia khóa dự bị đại học.Khóa Dự bị đại học không phải là lựa chọn duy nhất và bắt buộc cho tất cả các sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, với những thế mạnh riêng, khóa Dự bị Đại học đang là một chương trình học hiệu quả dành cho sinh viên quốc tế.


8 lý do nên chọn chương trình
Dự bị Đại học - Foundation?
Cần thiết

Chương trình Dự bị Đại học được Bộ Giáo dục Anh thiết kế riêng cho học sinh quốc tế đã không theo học chương trình giáo dục Anh Quốc (hệ 13 năm) nhưng mong muốn lấy bằng cử nhân tại quốc gia này.

Chắc chắn được nhận vào các đại học tại Anh

Chỉ cần hoàn thành khóa học và đạt đủ điểm yêu cầu trong bài thi, học sinh sẽ được nhận vào các trường đại học tại Anh.

Hòa nhập

Chương trình Dự bị Đại hoc cải thiện kỹ năng tiếng Anh và giúp học sinh làm quen với văn hóa và cuộc sống tại Anh trước khi lên Đại học.

Các khóa học giúp học sinh quen với môi trường học tập tại Đại học

Học sinh có thể chọn các nghành như Thương mại, Tài chính và Quản lý, Máy tính, Luật, Thiết kế và Nghệ thuật, Kỹ sư, Khoa học Xã hội, Y khoa, Khoa học và Dược, Truyền thông và Nhân văn.

Các chương trình được tổ chức ngay trong khuôn viên trường đại học

học sinh sẽ được ở tại ký túc xá, hưởng tất cả các lợi ích của trường đại học như được phép vào thư viện, khu thể thao và sử dụng các cơ sở vật chất.

ACommunityOfStudy
Thời gian ngắn

Thời gian hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học chỉ là 1 năm

Cầu nối

Chương trình Dự bị Đại học sẽ là cầu nối lắp đầy khoảng cách giáo dục hiện tại của học sinh và yêu cầu đầu vào của trường đại học tại Anh.

ĐIều kiện

Có điểm IELTS tối thiểu là 4.5 và không có kỹ năng nào dưới 4.0. Nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh, bạn có thể đăng ký các khóa học tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa dự bị. Nếu bạn muốn nâng cao trình độ Anh ngữ của mình, 012 Global có các khóa luyện thi IELTS cho mọi trình độ.

Các khóa học giúp học sinh quen với môi trường học tập tại Đại học

Học sinh có thể chọn các nghành như:

- Thương mại

- Tài chính và Quản lý

- Máy tính

- Luật

- Thiết kế và Nghệ thuật

- Kỹ sư

- Khoa học Xã hội

- Y khoa

- Khoa học và Dược

- Truyền thông và Nhân văn.